Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi için Yeni Düzenleme

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama:

3. Dönem Toplu Sözleşmenin ek ödemeye yönelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak 20/01/2016 tarihli ve 5516-44 sayılı Genel Yazının ‘Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi” başlıklı hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

1-  İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan tüm personelin ek ödemesinde ilgili dönemde kullanılan 5 günlük yıllık izin süresi aktif çalışma gün katsayısından düşülmeyecektir.

Örneğin: Yoğun bakımda çalışan ve aynı ay içinde 12 gün yıllık izin kullanan bir hemşirenin aktif çalışma gün katsayısı hesaplanırken 5 günlük süre çalışılmış kabul edilecek ve aktif çalışma gün katsayısı 23 gün üzerinden hesaplanacaktır. (AÇGK: 23/30 =0,76) Söz konusu hemşirenin ek ödemesi hesaplanırken 0,76 aktif çalışma gün katsayısı üzerinden ve 0,55 hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınacaktır.

2-  Maliye Bakanlığından alman uygun görüş doğrultusunda ikinci basamak sağlık tesislerinde girişimsel işlem puanı üzerinden ek ödeme yapılan tabipler ayda 5, yılda 10 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde çalışmış sayılacağından bu süreler için sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden halihazırda görev yaptıkları birim için öngörülen kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

Örneğin: Devlet Hastanesinin acil servisinde çalışan bir pratisyen tabip 25 gün çalışıp 5 gün yıllık izin kullanmışsa 25 günlük puanı üzerinden yapılacak ek ödemeye ilave olarak 5 gün için sağlık tesisi puan ortalaması ve acil servis için öngörülen 1,40 kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

3-    Üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan tabipler ayda 5, yılda 10 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde çalışmış sayılacağından, ek ödemeleri hesaplanırken aktif çalışma gün katsayısından yıllık izin süreleri düşülmeyecektir.

Örneğin: Bir kliniğe bağlı olarak çalışan eğitim görevlisi 25 gün çalışıp 5 gün yıllık izin kullanmışsa; ek ödemesi hesaplanırken Ek Ödeme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin a/l formülünde yer alan aktif çalışma gün katsayıları 1 (bir) olarak girilecektir.

 


Buradan özetle anlaşılan şudur ki 2. ve 3.basamakta çalışan sağlık çalışanları ayda 5 gün, yılda toplam 10 güne kadar döner sermaye kesintisi olmadan yıllık izinlerini kullanabilecek. (Önceki uygulama ile 1 gün dahi yıllık izin kullanılsa döner sermaye kesintisi yapılmaktaydı)