TIPDİL SINAVI’NA BAŞVURULAR 29 TEMMUZ’DA SONA ERECEK

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından Tıpta uzmanlık için yabancı dil sınavı (TIPDİL) hakkında duyuru ve Ankara Üniversitesi Tömer Tıp Dil Sınavı 2016 Ağustos Dönemi Kılavuzu yayımlandı.

Sınav 27 AĞUSTOS 2016 CUMARTESİ SAAT: 10:00 – 12:30 arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ise 18-29 Temmuz tarihleri arasında.

tıpdil sınavı

BAŞARILI OLMA KOŞULU VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

“Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ise mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

ADAYIN SORUMLULUKLARI

a) Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

b) Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken, bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

c) Sınav ücretini ödedikten sonra başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

2) BAŞVURU BAŞVURU: ASYM Başvuru için adaylar, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVI UYGULAMA KILAVUZU’na asym.ankara.edu.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN YAPILMASI

a) TC Uyruklu adaylar için: Adaylar başvurularını aday.ankara.edu.tr internet adresindeki Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden yapacaklardır. Adaylar aday.ankara.edu.tr internet adresinde “Sisteme kayıt olmak için tıklayınız.” linkinden aday kayıt formunu eksiksiz olarak dolduracaklardır. Daha sonra aday.ankara.edu.tr adresinden TC Kimlik No ve belirledikleri şifreleri ile giriş yaparak sınav başvurusu linkinden başvurmak istediği sınavı (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVI) seçerek sistem tarafından kredi kartı ile ödeme linkine yönlendirileceklerdir. Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar sistem tarafından aday.ankara.edu.tr adresindeki sayfalarına yönlendirilip “ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVI ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR.” mesajını sayfalarında göreceklerdir. (BAŞVURULAR 18 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE SAAT 09.00’DA BAŞLAYIP, 29 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE SAAT 17.00’DE SONA ERECEKTİR.)

DİKKAT! “ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR” mesajını sayfalarında göremeyen adayların kredi kartı ödemelerinde sorun oluşmuş olabilir. Bu adayların sınav seçimi ve ödeme işlemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir.

b) Yabancı Uyruklu adaylar için Daha önceden Yabancı Uyruklu numarası bulunan adaylar, TC Kimlik numarası yerine bu numaralarını kullanacaklardır. TC Kimlik numarası bulunmayan KKTC Uyruklu, Yabancı Uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, bu alana TC Kimlik numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün merkezi nüfus idaresi sisteminden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan ve 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U) numarasını yazacaklardır. MERNİS’ten Yabancı uyruklu numarası edinmemiş olan adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Çağrı Merkezi’nden detaylı bilgi edinebilirler. DİKKAT!  Başvuru süresi içinde Yabancı Uyruklu numarası edinmeyen adaylar başvuru yapamayacaklardır.

 Yabancı Uyruklu kimlik numarasının TUS veya DUS’ta kullanılacak Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası ile aynı olması gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Kimlik numarasının farklı olması durumunda, doğabilecek olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ENGELLİ ADAYLAR Engel durumu olan adaylar, Aday Bilgi Sisteminde engelli olduğuna ilişkin seçeneği işaretledikten sonra taleplerini içeren dilekçeyi ve engel durumunu gösterir raporlarını en geç 29 Temmuz 2016 tarihine kadar 0312 222 05 31 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. Engel durumuna ilişkin talepleri uygun görülen adaylara gerekli destek sağlanacaktır.

3) SINAV ÖNCESİ ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.

a) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVINA AİT SINAV GİRİŞ BELGESİ: Adaylar sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr internet adresinden 19.08.2016 tarihinden itibaren alabileceklerdir. Her aday sınava, sınava giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgelerini ve resmi kimlik belgelerini (TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Süresi Geçerli Pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır. Sınava giriş belgesi ile birlikte TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini görevlilere ibraz etmeyen aday ile adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş kimlik belgesine sahip veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik aygıtlar alınmayacaktır. Bunun dışındaki sınavın uygulanmasına ilişkin kurallar ASYM tarafından belirlenir. Adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymakla yükümlüdür.

DİKKAT! Sınava Giriş Belgesi ve TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını veya Süresi Geçerli Pasaportunu yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.

4) SONUÇLAR VE İTİRAZ

Sınav sonuçları ÖSYM’nin ilgili birimine tarafımızca iletilecek olup adayların bununla ilgili bir işlem yapmasına gerek yoktur.

SINAV SORULARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR; Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe yazarak ASYM’ye başvurmalıdırlar.

SINAV SONUCUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR; Adaylar sınav sonuçlarını, asym.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde dilekçe yazarak ASYM’ye başvurmalıdırlar. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 5 TL (Beş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile ASYM’ye yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 6114 sayılı yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra; cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir.