Doktorlar insanca çalışma koşullarına mahkeme kararıyla kavuşuyor!

İyi ki mahkemeler var dediğimiz bir haber daha! Asistan hekimlere ayda 10 nöbetten , 3 güne birden fazla nöbet yazılamayacağı kararı çıktı geçtiğimiz günlerde. Karar sevindirici lakin insani çalışma koşullarımızı mahkemelerle elde etmemiz, idare ve yöneticilerimizin bunları öncesinde düzenleyememesi üzücü! Aşağıdaki haberde olduğu gibi bir klinikte asistan hekim azlığı asistan hekimin sorunu mudur? Bunu idare ve YÖK birlikte çözmek yerine altta kalanın canı çıksın şeklinde asistan hekimlere yüklenmek hangi vicdana ve yönetim anlayışına sığar? Karar asistan hekimlere hayırlı olsun.

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD’da görevli asistan hekimlere, asistan hekim sayısının azlığı gerekçe gösterilerek, geçtiğimiz Haziran ayında ve devam eden aylarda, laboratuarlarda ayda 10 nöbet yazıldı.

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından, asistan hekimler adına, nöbet görevlendirmesinin iptali istemiyle dava açıldı.

Dava dilekçesinde, uzmanlık eğitiminin yükseköğrenimin bir parçası olduğu, uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitiminden sayılmayan işlerde görevlendirilemeyeceği, uzmanlık eğitiminin öncelikli olduğu, sağlık hizmeti sunumunun uzmanlık eğitiminin bir parçası olduğu;  uzmanlık eğitiminin asli sağlık hizmeti sunumunun tali olması gerektiği; hastanenin hizmet ihtiyacı gerekçe gösterilerek uzmanlık eğitiminden uzaklaşılmasının hukuka aykırı olduğu; akademik kurul kararı ile nöbet sayılarının belirlendiği, akademik kurul kararının aksine nöbet görevi verilemeyeceği; uzmanlık öğrencilerine üç günde birden daha sık nöbet görevi verilemeyeceği  belirtilerek nöbet görevlendirmelerinin iptali istendi.

İzmir 3. İdare Mahkemesi, uzmanlık öğrencilerine üç günde birden daha sık nöbet görevi verilemeyeceği, nöbet görevlendirmesinin akademik kurul kararına aykırı yapıldığı gerekçeleriyle ayda 10 nöbet görevlendirmesi işleminin iptaline karar verdi.

KARARIN TAM METNİ

Haber: http://www.medimagazin.com.tr/hekim/tip-egitimi-tus/tr-mahkeme-karari-asistanlara-ayda-10-nobet-yazilamaz-2-22-64445.html